HetWerkt

www.jahetwerkt.nl

De HetWerkt filosofie
Filosofie Blended = het integraal combineren van verschillende training/coach methodieken met de huidige en toekomstige beschikbare multimediale technieken.

De afgelopen jaren heeft er een multimediale ontwikkeling plaatsgevonden, die veel invloed heeft op de manier waarop we communiceren en ontwikkelen.
De digitale omgeving en de sociale media hebben een onuitwisbare plaats in onze samenleving ingenomen.

Deze ontwikkeling heeft ook invloed op de traditionele vormen van trainen/coachen. Door middel van inzet van zelf ontwikkelde e-learning, online maatwerkprogramma’s, games en andere leervormen kan de ontwikkeling van mens en organisatie worden bevorderd op een manier die effectiever is dan voorheen.

Hoe ons team kijkt
Wij houden van sterke innovatieve bedrijven. Dit zijn gelukkige bedrijven. Organisatiesucces begint bij mensen die werken vanuit hun talent, de verbinding opzoeken en een positieve mind-set delen. Wij faciliteren dit met high impact trainingen, programma’s, games en out of the box leerconcepten. Wij zijn ervan overtuigd dat plezier werkt.

Sinds 2001 willen wij met onze kwalitatieve deskundigheid een effectieve en inspirerende bijdrage leveren aan de zelfverwezenlijking van mensen en organisaties. Zodoende leveren wij een blijvende maatschappelijke bijdrage aan het optimaal functioneren het inzetbaar blijven van mensen op de werkvloer.

interessante pagina’s